BUITENGEVELISOLATIE IX
7 september 2020

BUITENGEVELISOLATIE

Klein onderhoud zelf doen

Vervuiling van de gevel, Alles vervuild, dus ook de gepleisterde afwerking van uw gevelisolatiesysteem. Vervuilingen houden vocht vast
en kunnen daarom schade aan uw gevel veroorzaken.

In elk woongebied bestaan diverse soorten vervuiling mbt natuurinvloeden.
• Woningen aan de kust hebben te lijden van zand,zout en wind.
• Huizen in de omgeving van de snelweg hebben overlast van fijnstof en CO2-uitstoot.
• In het bosgebied zijn er invloeden van algen en mos.
• Industriële gebieden hebben te maken met CO2-uitstoot.

Maar er bestaan natuurlijk ook andere soorten vervuiling/beschadigingen die afbreuk doen aan uw gevelisolatiesysteem, onderstaand een aantal voorbeelden daarvan.

• Tuinplanten en struiken:
• Afvalcontainers:
• Uitstoot van voertuigen.
• Gebruik van ladders.
• Vervuiling door opspattend regen water:
• Uitvoeren van werkzaamheden dicht bij de gevel:
• Beschadiging door losse voorwerpen.
• Bij sneeuwval geen strooizout tegen de gevel aan strooien

Tips om bovenstaande vervuilingen/beschadigingen te voorkomen zijn terug te vinden in onze brochure “waardebehoud door goed onderhoud” welke u vrijblijvend kunt opvragen via onderhoud@mvanderlooy.nl

Wat kunt u zelf al ondernemen om uw basis onderhoud uit te voeren?

1. Bij plaatselijke vervuiling dit handmatig verwijderen met een alkalische gevelreiniger conform de gebruiksvoorschriften.
2. Begroeiing tijdig wegsnoeien om aanhechting te voorkomen.
3. Mechanische beschadigingen direct bij (laten) werken.
4. Scheurvorming bij aansluitingen groter dan 3mm af (laten) dichten.