Bij dit project hebben 350 m² buitengevels geïsoleerd met een WDV040 isolatieplaat en voorzien van een Minerale Sierpleister Variostar met een korrel dikte van 1.0 mm.
Ter plaatse van de kozijnen hebben we de luchtdichting verzorgd en ook eindbakjes voor een correcte aansluiting met de daktrim.

Cross Tone
Cross Tone
Cross Tone
Cross Tone
Cross Tone
Cross Tone
Cross Tone
Cross Tone